Close

Styrelsen

Ordförande
Björn EW Colliander

Vice ordförande
Carina Colliander Holst

Kassör
Mia Colliander

Sekreterare
Ann Colliander-Ringberger

Ordinarie ledamöter
Marco Trevisani (Webbmaster)

Suppleanter
Gösta Colliander
Margareta Colliander Trevisani

Arbetsgruppen för släktforskning och registrering
Margareta Colliander Trevisani
Ing-Marie Yang

Adjungerad arbetsgruppen för släktforskning och registrering
Fredrik Krook

Revisorer
Jan Colliander

Adjungerad bokhållare
Ewa Colliander

Finländska delen
Veronika Bondestam
Staffansgränd 8
FI-02440 Bobäck
Finland Tel:+35 853 848 38
http://www.collianderinsukuseura.fi
www.facebook.com/colliandersuomi