Stäng

Vem kan bli medlem?

Alla som genom födsel, giftermål eller adoption fått namnet Colliander liksom ättlingar till någon i nämnda kategorier liksom den som genom namnbyte förvärvat namnet Colliander.

Om du vill bli medlem men inte uppfyller något av ovan nämnda kriterier, men är allmänt intresserad av släkten Colliander, så är du förstås också välkommen som medlem.

Läs om hur du blir medlem under ”Vad får medlemmar?” och ”Vem kan bli medlem?”

Meddela oss gärna er mailadress om nu inte gjort det. Antingen via kontaktformuläret ”Kontakta oss” eller på funktionsadressen.