Stäng

Hur blir man medlem?

Man blir betalande medlem genom att betala in årsavgiften och icke betalande medlem genom att skicka in släktinformation till föreningen.

Kontakta föreningens kassör Ewa Colliander för vidare information.

Du kan även betala direkt till Plusgiro 354993-8 för den svenska sektionen. Obs! Ange tydligt namn och adress till den som medlemskapet gäller när du betalar.


Finländska sektionen

Veronika Bondestam
Staffansgränd 8
FI-02440 Bobäck
Finland Tel:+35 853 848 38
http://www.collianderinsukuseura.fi
www.facebook.com/colliandersuomi

För att betala till den finländska sektionen använder du Konto : Nordea 141935-14006  Obs! Ange tydligt namn och adress till den som medlemskapet gäller när du betalar.