Stäng

Släktföreningens bildande

Initiativet till Släktföreningen Colliander togs sommaren 1970 av poliskommissarie Hans-Lennart Colliander och det första årsmötet hölls i juni 1971 i Växjö.

Medlem i föreningen är enligt de år 1971 antagna stadgarna varje ättling till endera:

  • Erlandus Nicolai Colliander, kyrkoherde i Femsjö, död 1631,
  • Erlandus Magni Colliander, kyrkoherde i Hallaryd, död 1696 eller
  • Zacharias Colliander kyrkoherde d 1710

”Uppdaterade bestämmelser om bland annat medlemskap”.

Släktföreningen Colliander har till syfte att:

  • Föra släktregister och forska i släktens historia.
  • Tillvarata gemensamma släktintressen.
  • Verka för sammanhållningen inom släktkretsen. 

Släktregistret
Det släktregister som föreningen fört sedan dess bildande är tänkt att utgöra stommen i en släktbok som ska ta vid där den år 1939 utgivna boken Släkten Colliander i Sverige och Finland slutar. Släktmöten hålls vartannat respektive vart tre år i Sverige eller i Finland. Ett årligt släktbrev till medlemmarna informerar bl.a.om forskningsnyheter. Föreningens släktvapen finns registrerat i Skandinavisk vapenrulla 1970. (SVR 152/70)

Föreningens årliga släktbrev skickas till drygt 200 adressater.

 

Som kuriosa kan nämnas att Arbetsgruppen för släktforskning och registrering hittat protokollet inför bildande av släktföreningen Colliander 1970.