Stäng

Porträttfoto

Hur såg egentligen din farfarsmor ut?

Kanske finns det ett porträttfoto av henne eller någon annan av dina anor på nätet.

På Rötters hemsida finns det under punkten Porträttfynd drygt 55000 (jo, du har läst rätt, femtiofemtusen) porträttfotografier till beskådande. De kommer från släktintresserade människor som skickat in scannade porträtt föreställande någon som de känner till eller någon ”okänd” man eller kvinna. Detta enorma material är indelat efter det landskap och den stad där fotografen var verksam. I Porträttfynd samlar man scannade kopior av sådana foton och syftet är, att rädda fler bilder åt eftervärlden, att där så är möjligt kunna identifiera ”okända” personer från det förflutna och att göra denna bildskatt mer lättillgänglig. Det fantastiska med denna porträttsamling som startade år 2002 är bland annat att en för porträttinsändaren ”okänd” person ibland kan identifieras av någon annan som besöker porträttfynds sidor.

Undrar du hur många identifierade Colliandrar som idag finns bland de femtiofemtusen?
Alldeles för få . Du kan räkna dem på ena handens fingrar. Hoppas att just du kan bidra till att de blir fler, antingen genom att identifiera redan insända bilder eller genom att skicka in egna.

Googla dig fram till ”Rötter porträttfynd”. Välj sedan ”porträttfynd” under rubriken ”Läsarsidorna” till vänster och sedan är det bara att läsa och leta. Skriv in namnet Colliander och vänta ett ögonblick. Då får du 20 träffar i mitten av maj, (går du in senare får du kanske fler). Alla de 20 kommer upp i en samlad skara så du behöver inte leta. Av dessa 20 eller fler träffar, är dock bara några få identifierade Colliandrar men just den lilla bildgruppen med så många okända män och kvinnor, härrör ( med ett undantag, Torsten C) från en och samma samling som jag fått av min far Erland Colliander. Därför läggs alla bidrag från den samlingen upp bredvid varandra. Sannolikheten att det finns fler Colliandrar bland de ”oidentifierade” bedömer jag som stor. Jag kommer under våren att successivt scanna in fler bilder ur pappas samling och skicka till Rötters porträttfynd och med jämna mellanrum uppmana er att gå in och titta för att se om någon bild överensstämmer med någon ni själva äger eller kanske känner igen.

Och visst måste det också finnas en hel del Collianderbilder i album eller lådor runt om i vårt avlånga land. Så snälla du, titta igenom Collianderbilderna på Rötter och se om du kan identifiera någon av de ”okända”. Gå sedan igenom vad du själv eventuellt kan ha i dina gömmor.

Har du några frågor om allt detta är du välkommen att kontakta mig:

Margareta Trevisani

Saltsjö-Boo den 10 maj 2006

Text: Margareta Trevisani