Stäng

Vad får medlemmar?

Den som är betalande medlem i släktföreningen (avgift: 200 kronor per hushåll och år eller ständigt medlemskap för 1500 kronor) stödjer forskningen om släkten och får ett årligt släktbrev med information om släkten. Han/hon får också möjlighet att lära känna nya släktingar på föreningens ordinarie släktmöten som brukar äga rum vart tredje år någonstans i Sverige eller i Finland och varar i ett par dagar. Dessutom försöker vi i styrelsen att hjälpa till med att hitta anorna på Colliandersidan, förutsatt att vi får ett underlag att utgå ifrån.

Man kan också vara icke betalande medlem i Släktföreningen och får även då det årliga släktbrevet mot att man till föreningens ordförande skickar in släktuppgifter som gagnar forskningen om släkten.

Vem kan bli medlem?
Alla som genom födsel, giftermål eller adoption fått namnet Colliander liksom barn eller barnbarn till någon i nämnda kategorier liksom den som genom namnbyte förvärvat namnet Colliander. Om du vill bli medlem men inte uppfyller något av ovan nämnda kriterier, men är allmänt intresserad av släkten Colliander, så är du förstås också välkommen som medlem.