Stäng

Styrelsen

Ordförande
Björn EW Colliander

Vice ordförande
Carina Colliander Holst

Ordinarie ledamöter
Mia Colliander
Gösta Colliander
Marco Trevisani
Fredrik Krook
Margareta Colliander Trevisani Marco Trevisani
Ingmarie Yang

Suppleanter
Ann Colliander Ringberger

Arbetsgruppen för släktforskning och registrering
Margareta Colliander Trevisani
Ing-Marie Yang

Adjungerad arbetsgruppen för släktforskning och registrering
Fredrik Krook

Revisorer
Jan Colliander

Revisorssuppleant
Agneta Colliander

Valberedning
Ewa Colliander
Två vakanta platser, styrelsen ska hjälpa till inför nästa släkt möte 2020.

Webbmaster
Marco Trevisani

Adjungerad bokhållare
Ewa Colliander

Finländska delen
Veronika Bondestam
Staffansgränd 8
FI-02440 Bobäck
Finland Tel:+35 853 848 38
http://www.collianderinsukuseura.fi
www.facebook.com/colliandersuomi