Close

Släktbrev för året 1998

Detta släktbrev disponeras på följande sätt: * hur Släktföreningen började, syfte, stadgar, årsmöten, forskning  hur släkten fick namnet, släktgrenarna i tidiga släkttabeller * släktens egna ”slägtböcker” och släktkalendrar * släktens geografiska spridning omkr 1870 enl Gabriel Anrep* släktforskning med datorstöd, internet och Webb-sidor * medlemsskap och dataunderlag för släktboken 200l.  

Välkommen tillbaka till släktföreningen Colliander!

Du har hamnat på släktföreningen Collianders nya hemsida. Den är fortfarande under konstruktion men vi hoppas att resterande foton och dokument från den gamla sidan snart kan läggas upp.   Nu finns nya krafter inom släktforskningen och vi hoppas att vi tillsammans med er ska kunna uppdatera släktforskningsregistret med information om alla barn och barnbarn i vår släkt och göra det tillgängligt…