Close

Uppvaktningstelegram/Gratulationstelegram 2020

Uppvaktningstelegram/Gratulationstelegram för 2020 kommer att skrivas ut under november/december. De kommer att sänds till de som fyller 50-60-70-80-90-100-år under 2020, Marco Trevisani (Webbmaster för colliander.org) håller koll samt skriver ut dessa och skickar dem till Ordförande Björn Colliander för underskrift och utskick. Om du vet någon som borde få ett Uppvaktningstelegram/Gratulationstelegram 2020 så meddela gärna…

Släktträd

Denna månad har det inte lagts till något nytt på hemsidan. Istället har jag undersökt olika alternativ till att få till släktträden på hemsidan. Dels som plugin till WordPress och som separat program. Vi hade Webtrees (separat program) ett tag innan flytten till WordPress och nytt webbhotell. Jag tyckte att det fungerade bra dock så…

Släktbrev för året 1998

Detta släktbrev disponeras på följande sätt: * hur Släktföreningen började, syfte, stadgar, årsmöten, forskning  hur släkten fick namnet, släktgrenarna i tidiga släkttabeller * släktens egna ”slägtböcker” och släktkalendrar * släktens geografiska spridning omkr 1870 enl Gabriel Anrep* släktforskning med datorstöd, internet och Webb-sidor * medlemsskap och dataunderlag för släktboken 200l.