Stäng

EN SLÄKT , EN STAMORT , ETT SLÄKTNAMN

EN SLÄKT , EN STAMORT , ETT SLÄKTNAMN

Utgångsläget för den nybildade Släktföreningen blev att följa Elofs linje i hans ”Släktbok” och genom källkritisk granskning i olika skrifter och handlingar finna klarhet om släktens eller släkternas ursprung.

Elof har i sin ”Släktbok” berört flera av de tidigare hävdatecknarnas utsagor. De kan tidsmässigt dateras till mitten av 1700-talet resp 1800-talet samt 1900-talet.

Under omkr 1750 anser kyrkoherde Bolin i Femsjö att Erlandus Nicolai härstammar från Kullhult i Femsjö sn. Elof vederlägger detta genom och granskning av ägarlängder om Kullhult visar han redan i Släktboken (s. 20) att ingen brukare hette Nils, Erland eller Måns och kunde inte vara hemmagården för Erlandus Nicolai (f omkr 1570). I Släktbrev för 2003 (s.25) utesluts inte att det kan ha funnits en brukare av landbogodset Kullhult, men 1562-1574 var Kullhult frälsegods och ägdes 1574- 1604 av hans hustru eller son. Kullhult, är mt frälse. Tidvis var gården inte i stånd att betala skatt (1597 -1602)

Under 1770 utges Rogbergs ”Smålands beskrifning” (tio år efter hans död) där han skriver att (s. 46 Släktbrevet 2003) att”Erl Colliander f 1616 i gården Kolhorset i Pjätteryd, hwaraf han tagit sitt namn och war Stamfader för Colliandriska slägten, som ännu i flera grenar innom stiftet florerat är…” Enl Elof (s. 134) skulle”Erl i Kolborset”ha antagit släktnamnet Colliander efter sin farbror Erlandus Nicolai, dock är det osäkert om Erlandus Nicolai använde släktnamnet.”Erl fr Kolborset”använde det bevisligen 1650. Rogberg anser således att den colliandriska släkten har Kolhorset i Pjätteryd som stamort. Släktnamnet skulle i så fall bildats av förleden ”Kol”. Rogberg nämner inte att Erlands far hette Måns Nillson.

Kyrkoherde Måns Gislow i Åsenhöga skriver i ett herdabrev 1757:” Af den-
na Mos klint (=Collis) hade sahl Herr Erland Colliander sitt namn
som war Bondesson från bemählte gård Mo hus i Åsenhöga socken
och blef Pastor i Fembsiö och hans son war salig Pastor Börje
Colliander i Åsenhöga”.
Kyrkoherde P. Colliander har i en påskrift på detta ”herdabref” noterat
att ”Erland aldrig kallade sig Colliander”. Enl tradition i
slägten skulle han vara född i Skir-Kullagård”. (Släktbrev 2003
s. 24-26). P. Collianders påskrift är troligen gjord omkr 1842.
På sid 24 i Släktbrev 2003 står i ett Consistoriebrev från 1608
”han samt thess barn och efterkommande hafva kallat sig Collian-
der.
Som framgår av Släktbrev 2003 s. 22 har enl. uppgift från Elof
Nils i Mon mellan 1572-1593 betalat arrende för frälsehemmanet
i Mo”. Nils var således landbo på Mo gård och sonen Erland föd-
des där. Hans namn blev därför Erland Nilsson.

P. Colliander har även gjort gällande att Erlandus Nicolai inte använde Colliander i namnunderskrifter på boskapslängder utan nöjde sig med ”Erlandus Nicolai ibidem pastor”. (Det är dock Erlandus tjänsteunderskrift.)Colliander namnet kan ha varit ett inledningsvis använt binamn med betydelsen ”mannen från klinten.” (Klint var i s Sverige namn på bergkulle.) På Elof s. 134 står att enl traditionen skulle Erlandus Magni i Kolborset i Pjätteryd ha antagit släktnamnet efter sin farbror Erlandus Nicolai från Femsjö.

Text: Jan Olof Colliander