Stäng

Femsjö

TECKENFÖRKLARING

Tablåerna över de tre släktgrenarna Femsjö, Hallaryd och den finländska grenen visar de senaste forskarrönen från 2002 om den finländska grenen, som presenteras i boken Släkten Colliander i Finland (Släktföreningen Collianders finländska sektion med Jarmo Paikkala som redaktör .

De romerska siffrorna längst till vänster anger generation. Anledningen till att man utgått från generation III för Femsjö och från generation IV för Hallaryd samt den finländska grenen beror bl.a.på osäkerheten beträffande de allra första generationerna.

Den forskning som nu bedrivs inom föreningen utgår från individerna i generation IX vilkas ättlingar vi kartlägger och dokumenterar. För varje person i dessa tre tablåer finns ett tabellnummer som hänvisar till i boken förekommande tabeller med biografiska uppgifter om respektive ättling. Noteras att inga kvinnonam förkommer i tablån, inte vare sig Gunnel Colliander som var Elof behjälplig vid utformandet av boken Släkten Colliander i Sverige och Finland eller Selma Colliander fil.dr. och biblioteksamanuens har fått en egen tablå. Dock har de fått rikligt med utrymme i sina fäders tablåer. I Boken Släkten Colliander i Sverige och Finland redovisas dock i slutet av boken de personer ”avkomlingar på mödernet som antagit släktnamnet.” Inom släktföreningen Colliander idag bedriver vi forskning i Elofs anda kan man säga.

Vi följer upp individerna i hans generation IX och kartlägger deras ättlingar i så stor utsträckning vi kan. Naturligtvis strävar vi efter att kartlägga så många kvinnliga Collianderättlingar som möjligt. Syftet med insamling och katalogisering av detta material är att vi inom en inte alltför avlägsen framtid ska kunna ge ut en uppföljningsbok till Elofs bok.

Text: Margareta Trevisani