Stäng

Funderingar kring namnet Colliander

Funderingar kring namnet Colliander

Kim Colliander ställde mig ( Kati Bondestam) frågan: -Hur kommer det sig att Henricus och därefter hans brorsson tog namnet Colliander när de studerade teologi vid Åbo universitet?
Svaret kan vara, såsom Paikkala skriver i släktboken, att de hört namnet då det i Sverige redan fanns präster med det namnet. Då var det brukligt att de som studerade till högre ämbeten tog sig ett efternamn som de tyckte lät bra. Kanske Henricus och Zacharias
gärna tog det namn som också andra präster bar. Man antog tidigare att namnet kom från latinets coillis = kulle och att tre bröder Colliander kom från Kulla gård i Sverige. (En sagolik förklaring om man tänker att de flesta gårdar låg på kullar på 1600-talet.)

Om man utgår ifrån att teologiestuderanden på 1600-talet måste lära sig latin, finns det många latinska ord som börjar på coill: Collatio – sammanförande, penninggåva till kejsaren, liknelse. Collaudatio – livligt beröm. Coillecta – penningbidrag. Collega – ämbetsbroder. Collegium – kamratskap i ämbete, gille, klubb. Colligo – bla. hopleta, samla, sammanföra, sluta sig till. Collineo – rikta rakt fram, kasta I rak riktning. Collinus – hörande till. Collis – kulle, höjd. Collisio – sammanstötning, häftig skakning.

Vi kan tänka oss att namnet Colliander är en sammanslagning av ”collega” och ”andros” = ”man” på grekiska. Men broder + man låter dumt. Den senare delen, alltså ”ander” är svår att hitta en förklaring på. Det finns inget sådant ord på latin, inget som ens liknar. Kan det möjligen ha att göra med det svenska ordet ande? Collinus + ande = hörande till anden. Det är ett passande namn för en präst! Kanske finns det ännu andra förklaringar till varför teologiestuderande Zacharias Mårtensson tog namnet Colliander. Kan du komma på någon?

Text: Kati Bondestam