Stäng

HALLARYDSSLÄKTEN ELLER PJÄTTERYDSSLÄKTEN COLLIANDER FRÅN KOLBORSET

HALLARYDSSLÄKTEN ELLER PJÄTTERYDSSLÄKTEN COLLIANDER FRÅN KOLBORSET

Enl Elof Colliander(s. 35) skulle Erland Nilsson haft en bror Måns Nilsson (Erlandus Nicolai) som, enl traditionen genom giftermål blivit ägare till ett hemman Kolborset. Han är i mantalslängder känd som Måns i Kolborset.
I en artikel på s 39-40 år 1963 i ”Släkt och Hävd” har byrådirektören Erik Hård af Segerstad gjort en släkttavla som visar att kyrkoherden i Pjätteryd Erlandus Petri hade tre barn; en son Petrus som blev komminister i Pjätteryd (1593), en dotter Gunilla, som gifte sig med Olaus Angermannius (blivande kyrkoherde i Pjätteryd 1593) i med vilken hon får sonen Michael Gyldenstolpe samt sonen Måns Erlandsson som i Kolborset 1616 får sonen Erlandus Magni. I Elof (s.134) står:” Det synes sannolikt, att E.C. stått i frändskaps- och vänskapsförhållande, till den lärde och frejdade Michael Wexonius Gyldenstolpe, liksom han född i Pjätteryd – dennes morfader var kyrkoherden därstädes Erlandi Petri- och åren 1638-40 rektor i Växjö, men år 1640 utnämnd till professor vid den nygrundade akademien i Åbo ….” E.C. sände alla sina tre söner till Åbo för att studera. Äldste sonen Johannes blev också informator för Gyldenstolpes barn.
Sammanhanget om Hallarydssläktens ursprung blir klart när den fiktive Måns Nilsson från Femsjö, bror till Erland Nilsson, byts ut mot Måns Erlandsson. Erlandus Magni och Michael Gyldenstolpe var således kusiner.

I Rogbergs bekanta och efter sin död 1770 utgivna ”Historisk Beskrifning om Småland” ; F 1616 i gården Kolhorset i Pjätteryds socken, hwaraf han tagit sitt namn och war stamfader för Colliandriska slägten , som ännu i flere grenar inom stiftet florerat, och alstrat af sig så många berömliga män”

I uttrycket ”tagit sitt namn” av gårdsnamnet Kolborset kan inte tydas så att gossen Erland döptes till namnet utan att han har enl tidens sed tagit det. En gissning är att släktnamnet kan ha uppfattats när det var ett binamn eller möjligen att tillnamn omkring 1635. Möjligen i samband med att han kommer under högre utbildning för att bli skolkollega 1643 i Växjö.

En sammanvägning av uppgifterna om Erlands födelse i Kolhorset och fadern Måns
Erlandsson och farfar Erland Petri styrker uppfattningen om att detta är en egen släkt Colliander som är väl dokumenterad – när man accepterat tanken på att det kan vara flera släkter med samma namn, vilket inte ansågs troligt därför att namnet är så ovanligt och bara kunde bäras av personer från samma släkt –

Text: Jan Olof Colliander