Stäng

Släktbrev 1999 Sverige

Tillbaka till: släktbrev

Med hänsyn till personuppgiftslagen (PUL) återges här ej brevet i sin helhet utan istället en sammanfattning av detsamma. Brevet ger bl.a. information om hur föreningen arbetat för att få fram uppgifter om vilka personer med namnet Colliander som finns i landet men ännu ej är kända av föreningen. Man berättar om hur man några år tidigare inventerat landets telefonkataloger och på så sätt kommit i kontakt med nya Colliandrar till vilka man sänt släktbrev. Nu har föreningen dessutom köpt uppgifter ur folkbokföringsregistret (SEMA) och därigenom fått uppgifter om alla personer med namnet Colliander som år 1998 var folkbokförda i landet. Eftersom SEMA-registret är upprättat med utgångspunkt från födelseår och inte postadress hjälptes man i en arbetsgrupp inom föreningen åt med att reda ut vilka personer som hörde till samma familj genom att upprätta ett nytt register där man sammanförde Colliandrar med samma adress. Semaregistret omfattade totalt 381 individer. Årsbrevet gick denna gång ut till fler adressater än tidigare då det förutom alla hushåll i Sverige med någon folkbokförd Colliander även skickades till de medlemmar i föreningen som bär ett annat efternamn liksom till föreningens utlandsmedlemmar. Brevet informerade om följande: Hur släktföreningen började, dess syfte, stadgar, årsmöten och forskning Hur släkten fick namnet och något släktgrenarna i äldre tabeller Släkten Collianders ”egna” släktböcker och förekomst i släktkalendrar Släktens geografiska spridning omkring 1870 enligt Gabriel Anrep Släktforskning med datorstöd Medlemsskap och underlag för Släktboken 2001.

Text: Margareta Trevisani

Tillbaka till: släktbrev