Stäng

Släktbrev 2001 Sverige

Tillbaka till: släktbrev

Med hänsyn till personuppgiftslagen (PUL) återges här ej brevet i sin helhet utan istället en sammanfattning av detsamma.

I det digra släktbrevet annonseras kallelse till och program för släktmötet i Åbo den 8-9 september 2001, ett möte som planerats av den finländska grenens lokalstyrelse.

I brevet finns förslag till nya, uppdaterade stadgar för föreningen liksom en översikt över föreningens ekonomi. En liten inblick i hur man inom föreningen bedrivit forskning ges liksom konkreta råd till den som själv vill börja släktforska. Arbetet med att sammanställa en ny släktbok redovisas, dels genom en presentation i ord och bild av ett antal äldre, framträdande medlemmar, dels i ett separat ättlingsregister omfattande 659 individer av vilka 372 hör till Femsjögrenen och resterande 287 till Hallarydsgrenen.

Registret utgår från stamfäderna för de båda grenarna, Erlandus Nicolai respektive Erlandus Magni och omfattar ättlingar till dessa båda probander. Registret gör inte anspråk på att vara vare sig vara heltäckande eller felfritt utan har sänts ut till medlemmarna för att dessa ska få möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter. Ättlingsregistret kommer att bilda stommen i den planerade nya boken om släkten Colliander.

I brevet berättas också att ett nytryck av boken Släkten Colliander i Sverige och Finland från år 1939 kommer att ske och att intresserade medlemmar kan göra förbeställningar redan nu. Priset blir 300 kronor.

Text: Margareta Trevisani

Tillbaka till: släktbrev