Stäng

Släktbrev 2003 Sverige

Tillbaka till: släktbrev

Släktmötet 2003

Släktmötet ägde rum på Eckerö, Åland 30-31 aug, där övernattning anordnades i stugor och det fanns en konferensanläggning samt möjlighet till fritidsaktiviteter för ungdomar som kunde passa på att bekanta sig med andra släktingar.

Resan från Finland och från Sverige gjordes med båt. Från och till Sverige til mycket förmånliga priser. Från båten till anläggningen fanns det ”traktortåg”. Eget fordon kunde tas med för lågt pris.

Från Sverige deltog 25 personer och från Finland 7. Den finländska gruppen deltog i första dagens släktmöte och släktmiddag, men hade ett eget program följande dag då de valde egna aktiviteter. För att kunna följa släktmötesförhandlingarna hade föredragningslistan och stadgarna översatts till finska och utdelats.

Under den andra dagen deltog de finländska deltagarna endast i frukosten.

De svenska deltagarna informerades av Margareta om hemsidan och dess verksamhet och det ökande intresse som föreningens sida fått. Här förmedlades även kontakter med den finländska delen. Det förefaller som om Hemsidan utåt blir den funktion som vi tänkt oss.

Ordf orienterade om besök i Åsenhöga på jakt efter en fast punkt för den första släkten där – Birgerus Erlandi. Viktiga kontakter hade knutits genom kyrkvaktaren i Åsenhöga som hjälpte till att ta fram epitafier över präster i Åsenhöga, besök i kyrkan efter mässhakar som skänkts av Birgerus andra hustru och ännu var bevarade. Besök på den gamla kyrkogården ledde till en sten som kan ha rests över Birgerus andra hustru från Mo. ( Något osäkert därför att stenen delats i två delar.)

Vidare berättades om besök på Mo gård som möjligen var den som en viss Nils arrenderade under 1573-1592 enl handlingar från Riksarkivet som tagits fram av Elof och onämnts i hans bok.

Medlemsregistret omtalades som en sammanhållande del av svenskarna. Under resan hem med båten fann många att det skulle vara värt att anordna släktträffar.

Kati Bondstam presenterade den finländska släktboken, vilken gavs ut föregående år och som rönt stort intresse. Hon kunde även berätta att man planerade att utge en kompletterande del med mera berättelser om släkten i Finland och förmodligen med fotografier eller bilder och hoppades på rika bidrag.

I ett brev efter mötet oroade sig Kati för att möten där inte alla talar samma språk inte ger så mycket, inte heller samkväm efter mötet och gemensamma aktiviteter. I styrelsen kom vi vid ett efterföljande möte fram till att det låg mycket i Katis påpekande. Språkbarriären är svår att överbrygga och det är en allvarlig fråga för framtidens mötesarrangörer.

Ekonomin, föredömligt skött av Brita med bitr av maken Gunnar, visade positivt resultat och vi är glada över att vi har deras stöd.

Jan Olof Colliander ordförande i Släktföreningen Colliander.

Bilder från Släktmötet på Åland 2003

Text: Margareta Trevisani

Tillbaka till: släktbrev