Stäng

Släktbrev hösten 2007 Finländska sektionen

Tillbaka till: släktbrev

SLÄKTÖRENINGEN COLLIANDERS FINLÄNDSKA SEKTION – SUKUYHDISTYS COLLIANDER, SUOMEN OSASTO
Släktbrev hösten 2007

Släktmötet i Valkeala
Besök på Valkeala gård
Årsmötet i Repojärvi kurscentrum 25.8.2007 kl 1930.
Repovesi nationalpark.
Sommarträff på Emsalö
Hemsidan
Jan Olof tackar
Beställ en Colliander T-skjorta!
Släktföreningen Collianders finländska sektions styrelse:

Släktmötet i Valkeala

Den 25.8 samlades drygt 30 medlemmar av den finska släkten Colliander vid biskop Immanuel Collianders grav på Valkeala gamla kyrkogård. En representant från de svenska Colliandrarna hade också anlänt med glänsande motorcykel!

Uppvaktning vid biskopens grav.

Biskopen ligger begravd i en familjegrav där nästan alla medlemmar har en egen sten. Det kändes högtidligt att se namnet Colliander på så många stenar. Maarit Rainamaa, föreningens sekreterare, berättade om colliandrar som levat och verkat i Valkeala. Egentligen är det biskopens farfar Gustaf Adolf C. som hade ett stort inflytande över utvecklingen i Valkeala. Hans son Alexander Magnus och hans fru Vendla fortsatte faderns arbete i skolor och församling. Av deras nio barn var biskopen äldst. Han hade inte mycket tid att vistas i Valkeala, men hans yngsta bror Nathanael tog över gårdens skötsel. Natanael var ivrig att ta i bruk nya metoder för jordbruket. Det utföll inte alltid så väl och när han dog 1919 hade Valkeala gård stora skulder. Hans hustru Yolanda blev tvungen att sälja gården. Biskopens yngsta syster Maria fick bo kvar i ett litet annex till sin död. Det berättas om henne att hon ända till sena ålderdomen satt i Vakeala kyrka på gudstjänsterna nära predikstolen för att stenografera predikningarna. På det sättet höll hon sina kunskaper i stenografi levande. (I släktbrevet 1/07 finns mer utförlig text om Colliandrarna i Valkeala).

Besök på Valkeala gård
Själva gården ligger inte långt från kyrkan. Dit leder en allé av granar. Kanske det i tiden varit en granhäck. När man kommer in på gården ser man huset till vänster, inte mitt fram som ofta är fallet. Själva byggningen är gul, två våningar, vackra proportioner. Fru Tammi bjuder oss välkommen och vi går in i de ljusa rummen med skydd på fötterna för att inte skrapa de vackra ny renoverade golven. Vi får vinbärssaft att dricka och sätter oss ned i den smakfullt möblerade salen.
Fru Tammi med son berättar att huset är det tredje i ordningen som står på samma grund men detta är detsamma som G.A. Colliander köpte år 1837.
När Yolanda Colliander sålde gården 1921, bytte den ägare två gånger. Sedan övertog banken KOP gården och huset fick stå tomt och oskött i några år. Då försvann tyvärr mycket av lösöret. 1935 köpte Kaarlo Lampinen Valkeala gård av banken. När han dog 1966 sköttes gården av hans två döttrar. Nu är de gamla men bor kvar i ett nätt nybyggt hus på gården. De nuvarande ägarna Tammi är deras släktingar.
I övre våningen finns ännu interiörer kvar som de såg ut när Nathanael bodde där. Vi var glada att få se orginaltapeter och kakelugnar från den tiden. Det är ett under att de ungått att förstöras av ivriga inredare. Nu är de fotograferade av museiverket berättade den unga husbonden Tammi. Rummen är ljusa och höga och solen lyser in bakom luftiga gardiner.

Gårdsspöket

Vi går ut i trädgården bakom huset. Bortom gräsmattan och några stora granar blänker en sjö. Vid de höga granarna står ett stort stenblock och värdinnan berättar att där är en löjtnant från Växsjö begravd. Han var förlovad med en dotter till gårdens dåvarande ägare när han stupade 1790. Fästmön var otröstlig och tynade långsamt bort. Men man har hört henne på natten gå nedför trapporna i huset och ytterdörren har knarrat när hon smugit sig ut. Det berättas att man ljusa sommarnätter har sett en vit skepnad sväva längs trädgårdsgången mot stenen.
De två systrarna Lampinen vill gärna träffa oss och ber oss komma in och titta på det nybyggda huset. De är glada att få så många Colliandrar på besök. Själva var de bara barn när Nathanael och Yolanda bodde på gården, men Maria kom de bra ihåg.

Vi far till Verla
Först tittar vi på klippmålningarna som tyvärr syns ganska dåligt. En älg kan vi se tydligt men de andra djuren kan vi bara ana.
Vi hinner dricka kaffe förrän vi samlas för att tillsammans med guiden gå runt i den gamla fabriken. Det var tungt att arbeta där. Långa arbetsdagar, enahanda arbetsmoment, köld eller hetta och oljud. Trots det trivdes arbetarna. Var och en kunde känna sig delaktig i slutprodukten dvs. balarna med papp som exporterades till avlägsna länder. Fabriken var tillräckligt liten för att alla skulle se resultatet av sitt arbete. När den blev omodern och nedläggningshotad ville arbetarna inte lämna den. De fick bli kvar och pappbruket hölls levande tills arbetarna inte orkade mera. På det sättet bevarades en unik fabriksmiljö för eftervärden att uppleva och begrunda. Vår grupp stannar ofta på rundturen och guiden får många frågor att besvara.
Vi blir sena och får bråttom till Repojärvi kurscentrum där middagen väntar. Det blir en snabb måltid för flickan i köket vill hem.
Efter maten samlas vi i huset där våra rum finns. Där finns ett samlingsrum med ett litet kök och ett långt bord. Maarit kokar kaffe och årsmötet börjar.
Årsmötet i Repojärvi kurscentrum 25.8.2007 kl 1930.

– Ordförande öppnade mötet.
– Mötets ordförande och sekreterare var de ordinarie.
– Styrelsen fortsätter som förut. Kati Bondestam meddelade att hon avgår 2010. Som ny suppleant istället för Nina Colliander-Nyman valdes Jouko Colliander.
– Verksamheten år 2006: två släktbrev sickades ut och ett årsmöte hölls i Padasjoki.
Där beslöts att årsmötet 2007 skall hållas i Valkeala samt att T-skjortor med släktens emblem skall beställas. Detta har fullföljts. Tillsvidare har två brev år 2007 skickats ut till Colliandrar i Finland. För år 2008 finns planer på att skicka ut frågeformulär till medlemmarna så att släktbokens alla fel och brister blir rättade. Plats och tidpunkt för årsmötet 2008 förblev öppet.
– Björn B:son Colliander hälsade varmt från de svenska Colliandrarna. Han överlämnade tre böcker som gåva och till minne av sin farbror, Finlandsvännen Hans-Lennart Colliander. Jan Olof Colliander, som länge varit ordförande för Släktföreningen Colliander och som i många år forskat kring de tidigaste skeden i Colliander-historien, har varit allvarligt sjuk. Han drog sig tillbaka och ny ordförande för vår släktförening är Björn Colliander. Han är son till Stig C. den ena av initiativtagarna till föreningens grundande. Björn B:son är son till Bengt-Magnus C. vars bror hette Hans-Lennart C. Dessa båda bodde i Finland som små när deras far Carl-Erland var direktör för Vasa Svenska Teater. De hade ett varmt intresse för Finland och deltog som frivilliga både i vinterkriget och i fortsättningskriget. För sina insatser för Finlands sak tilldelades de bl.a. Finska frihetskorset och Finlands vita ros. Hans-Lennart arbetade som sekreterare för Samfundet Sverige -Finland och han grundade Släktföreningen Colliander. Genast från början var de finländska Colliandrarna självskrivna medlemmar. Han tog också initiativ till Colliandervapnen och emblemet som förenar de tre grenarna av släkten.
Släktföreningens svenska styrelse med de två svenska släkterna från 1600-talets Småland, vill tacka den finländska släkten för god gemenskap och samarbete med böckerna Krigsvägar – Finlandssvenska fältförband 1939 – 1944
Finland i krig 1940 – 1944 – andra delen
Ett land i kamp – Veteranernas insats i krigen 1939 – 1945 med bla. Lapplandskriget 1944 – 1945.
(De finns nu hos Kati Bondestam som gärna lånar ut dem om det finns intresserade.)
– Colliander vapnet har inte blivit registrerat i Finland. Tryggve Gestrin åtog sig att sköta registreringen.
– Tillsist skriver alla sitt namn på ett gratulationskort till Jan Olof C. som fyller 80 år.

Lotteriet

Efter mötet blir det lotteri. Vinster finns det många och fina. Lotterna säljs slut. Några har tur och vinner t.o.m. flera vinster. Vår svenske vän Björn vinner en stor korg med mjöl och annat gott, men den kan han inte ta med på motorcykeln, så den får dras igen. Till sist är bara huvudvinsten kvar. Vem vinner…… spänningen stiger. Jo, Inas grafikblad går till Lotta! Gratulerar!
Sen köper vi T-skjortor med Colliander-emblem och smakar på vin från Verlas vingård. Klockan har blivit mycket. Några går i bastun andra tar sig en simtur under den mörka stjärnhimlen. Alla somnar gott efter en händelserik dag.

Biblioteket

Efter morgonmålet far vi till Valkeala bibliotek där bibliotekarien Sari Gardemeister tar emot oss och visar oss de böcker som tillhört biskopens familj. Det är inte väldigt många, men där finns några intressanta böcker bland de ganska vanliga kyrkliga. Jag fäster mig vid en liten sagobok. Sönderläst, inga bilder, så kär och så olik våra dagars färggranna barnböcker. Sen ett album med vykort omsorgsfullt sparade från resor till sydligare länder. Där finns också Yolanda Hjelts bok Ögonblicksbilder från en resa i Orienten utkommen 1913 både på svenska och finska. Böckerna är vanligen inne i ett glasskåp på kontoret. De är väl bevarade och visas inte ofta.

Repovesi nationalpark.
Som en lång svans far vi iväg till Repovesi nationalpark. På kartan har jag sett att den ligger helt nära, men Maarits bil bara far och far! Tillsist blir vägen smal och kurvig och så är vi framme vid en P-plats. Där finns många bilar före oss, detta är en omtyckt plats. Naturen vacker, solen skiner. Vi går längs en stig upp och ned för bergsknallar.

Vi ser ut över en stilla sjö och kommer en hängbro över en djup klyfta. Över den får man gå försiktigt och bara med stora mellanrum. För några blir det att övervinna sin höjdskräck för att kunna komma vidare. Stigen leder till en trappa med 210 steg. Väl där uppe har man en vacker utsikt över skogar och sjöar.
På väg till ett hemtrevligt lunchställe, Kahvila Pehtori, med god fisksoppa och hembakade bullar viker vi in på en smal väg som för till Elfvingtornet. Där kliver några hurtiga upp,upp för att igen se ut över Repovesis vidsträckta naturområde.
Efter lunchen vinkar vi adjö för denna gång och bilarna vänder nosarna åt olika håll.

Tack till Maarit för välorganiserad släktträff.

Sommarträff på Emsalö

I början av juni träffades ättlingar till majoren Ernst Rafael Colliander på Midgård, Emsalö. I det soliga sommarvädret samlades ca 60 personer kring en gemensam måltid.
Kim Colliander redogjorde för Släktföreningen Collianders verksamhet.

Hemsidan

Vi har alltfortfarande ingen egen hemsida. Men se på den förnyade svenska sidan! www.colliander.org är adressen. Jag sänder släktbrevet till Marco Trevisani som inför det på båda språken.

Jan Olof tackar

Jan Olof som fick ett kort till sin 80-årsdag undertecknat av alla som var med på årsmötet tackar så väldigt mycket. Han var glad att se att det var så många deltagare.

Marja-Liisas hjärtbröd

Det här receptet fick jag av Marja-Liisa Colliander som har ett hembageri i Kalajärvi.
Hon övervann sin höjdskräck och gick modigt över hängbron i Repojärvi nationalpark.
I glädjen över detta ville hon dela med sig av ett brödrecept som vi alla kan prova på.
Blanda 1/2 l vatten, 2 bitar jäst (2 påsar torrjäst), 2 tsk salt, 1 msk honung + mjöl, blanda till en tjock gröt och låt jäsa ordentligt. Sedan tillsätter du mjöl och olja, knådar och kavlar. Skär ut hjärtan (eller trekanter), lägg på plåtar med bakplåtspapper och strö riven ost och svartpeppar på. Baka i 250 grader 10 min. Det ger 2 plåtar med bröd som är härliga att äta med sallad eller soppa.

Beställ en Colliander T-skjorta!

T- skjortor med Colliander märke kan beställas av
Eila Höytölä tel: 014-3781907.
Det finns mest blåa med rund krage, men också av andra färger finns några ex. kvar Colliandermärket är tryckt i vitt på vänster sida. De kostar 15 e. inkl. postavg.
Skynda er att fråga efter dem!
Du kan också beställa barnstorlekar!

Betala medlemsavgift
Du som inte betalat medlemsavgift för år 2007 har ännu möjlighet att göra det.
Konto : Nordea 141935-14006
Släktföreningen Collianders finländska sektions styrelse:

Kati Bondestam, ordför. Staffansgränd 8, 02440 Bobäck,. 09-2976204, 0500104279, mabon(at)dlc.fi
Maarit Rainamaa, sekr. Rantakulmantie 19, 45700 Kuusankoski, 05-3743203
Jari Colliander, ekonom. Kuikantie 462, 41140 Kuikka,
014-3110258
Martti O. Colliander, Mäkiahontie 7, 44460 Kalaniemi, 014-580512
Lotta Colliander, Kämnergränd 4 b 22, 00750 Helsingfors, 09-594414
Veli-Pekka Colliander, Äijälänkatu 4, 15700 Lahti, 0400853699
Eila Höytölä, Kettusentie 6 C, 40270 Palokka, 014-3781907
Jouko Colliander, suppl. Jussilantie 13, 40420 Jyskä
Revisorer: Minna Nikkilä och Veli Colliander

Björn B:son Colliander med sin blänkande motorcykel.

Fotografierna på första sidan och gruppbilden från Repojärvi är tagna av Björn, bilden från Emsalö har Lars Colliander skickat, de övriga är Kati B:s

Många glada stunder trots mörker och kyla önskar jag er alla!
Kati Bondestam

Text: Kati Bondestam

Tillbaka till: släktbrev