Stäng

SLÄKTEN COLLIANDER I RYSSBY

SLÄKTEN COLLIANDER I RYSSBY

Släkten är tidigare redovisad av Elof s. 305, som personer med namnet Colliander utan känt samband med släkten. Denna släkt, här kallad ”Släkten Colliander i Ryssby”, har redovisats i ”En bok om Ryssby” av Bexell samt i Slaktbrev 2003. På en minnessten i Ryssby kyrka framgår att Johannes Colliander var född i Ölmestad (Reftele) 1591, komminister Ryssby 1620. Han prästvigdes 1620 och blev kyrkoherde i Ryssby 1637 samt fick två söner –
Zacharias kyrkoherde i Ryssby 1669, student i Dorpat 1650, disp 1653 samt Samuel Johannis, komm i Lekaryd, student i Dorpat 1655. (Ingen bar släktnamnet Erland.)

Det har synts märkligt att Johannis prästvigdes 1620 i Växjö samma år som Erlandus
Nicolai i Femsjö avled enl Elof 1620? -1631? och frågan har ställts om hur Johannis fått släktnamnet. Ett antagande är att Erlandus Nicolai använt ”Colliander” som binamn under sin tjänst eller möjligen efter 1620 när svärsonen blev kyrkoherde i Femsjö 1620-1630. (Enl vissa uppgifter levde Erlandus till 1631) I J.A. Collianders bok om ”Slägten Colliander” ses kyrkoherde i Ryssby som son till Måns Nilsson, vilken skulle ha gift sig till hemmanet i Kolborset och 1616 fått sonen, sedermera, Erlandus Magni i Hallaryd, barnfödd i Kolhorset (s. 40 i JAC:s bok -handskriven ej tryckt)

Släkten Colliander i Rimito

Henricus N. Colliander är upptagen i Elof s. 309 som person utan känt samband med släkten Henricus blev kyrkoherde Rimito 1659 och var verksam i finska? församlingen i Åbo 1642 – 59 samt kommit i kontakt med de två sönerna till Johannes från Ryssby. Henricus skulle då omkr 1654 antagit släktnamnet Colliander och var den förste i Finland som använde det namnet.( Även hävdats av ”Stig af Finland”) Detta har senare bekräftats av finländska släktforskare och därmed visandes att släktnamnet inte överförts av någon Nils från Femsjö i Småland som stamfar för den finländska grenen (släkten), utan helt, enl. tidens sed antagits därför att det på 1650-talet kunde vara ett användbart namn i Sverige/Finland.
Finska nutida släktforskare har frågat sig varför kyrkoherde i Rimito insågs som en viktig person i detta släktsammanhang.

Text: Jan Olof Colliander