Stäng

Släktföreningen gratulerar Torvald Colliander

Släktföreningen gratulerar Torvald Colliander som den 6 juni 2008 officiellt fick HM Konungens Medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band.

””För värdefulla och mångsidiga insatser för Svenska kyrkan i London och som svensk generalkonsul i Storbritannien och Skottland.””

Nedan kan Ni se en bild från medaljutlämnningen och en kopia av HM Konungens certifikat, samt Torvalds utnämning till Burgess and Free Citizen of Edinburgh – antagligen den enda Colliander någonsin (eftersom ingen Colliander varit verksam i Edinburgh tidigare!!)

© Fotografen Clas Göran Carlsson

Torvald Collianders egna ord angående den fina utmärkelsen!

“Som Ni förstår är jag mycket stolt över att ha förlänats med HM Konungens Medalj.

Jag kan nämna att vad det gäller Svenska kyrkan i London har jag ända sedan jag kom till Storbritannien för över 40 år sedan hjälpt till i olika kapaciteter, bl.a. som styrelse (tillsammans med kyrkoherden) för Svenskhem och under många år i styrelsen, där jag är ordförande, för Swedish Benevolent Trust. Vi har lyckats arbeta upp ett avsevärt kapital, vars avkastning slussas via Svenska kyrkan och betalar för social- och samhällsvård av svenskar i Storbritannien. Det hör ju till släkten Colliander att arbeta med kyrkliga angelägenheter.”

Vi i släktföreningen Colliander är stolta över och gläds med Torvald och gratulerar honom än en gång.

Text: Marco Trevisani / Torvald Colliander