Stäng

Utredningar och släktsammansällningar där släkten Colliander finns representerad.

Litteratur:
Svenska slägtboken 1,1871 (Johan Gabriel Anrep)

I Svenska Släktkalendern finns släkten Colliander (dock ej den finska grenen av släkten) med i utgåvorna: 1914,1918, 1930 och 1984 (se nedan).

Svenskt biografiskt lexikon 8 1929 Släkten Colliander i Sverige och Finland, utgiven 1939 i 300 numrerade exemplar (Elof Colliander)

Svenska män och kvinnor 2, 1944 Colliander, den s.k. finska släktgrenens ursprung, Genos 1951 med några tillägg 1952, (Yrjö Blomstedt)

Collianderin suku Suomessa 2002/ Släkten Colliander i Sverige och Finland 2002

Nedan återges det som står att läsa om släktens ursprung i Svenska Släktkalendern, 1984 års utgåva. I sammanställningen nedan framgår (”förmodligen”, ”möjligen”, ”enligt släkttraditionen”) att vissa samband ej är säkerställda. Det bör påpekas att man från forskarhåll ställer sig skeptisk till vissa uppgifter angående den gemensamma härstamningen. Man hävdar att det i stället skulle röra sig om två ungefär lika gamla släkter, den ena från Pjätteryd och den andra från Femsjö med var sin Erlandus som första namn.

Text: Margareta Trevisani

Colliander.

Colliander Släktens äldste stamfader var förmodligen bonden Karl Kulle, d 1566 på Kullagård, Växjö landsförsamling, vilket dock ännu ej med hittills tillgängligt källmaterial kunnat bevisas. Hans son Nils Kulle, d 1605, hade sonen Erlandus Nicolai samt troligen även sonen Måns Nilsson, bonde på Kolborset, Pjätteryds sn, Kronobergs län. Erlandus Nicolai, f omkr 1570, kyrkoherde i Femsjö, Växjö stift, d 1631, var förmodligen den förste som antog namnet Colliander efter fädernegården(lat collis = kulle). Han var gift med en dotter till kyrkoherden i Åsenhöga Birgerus Petri och hade med henne bl a två söner: Nils som var född mot slutet av 1500-talet och möjligen är stamfader för den finländska släkten Colliander, som här ej redovisas då släktsambandet enligt nyare forskning ej är bestyrkt, samt Bergerus Erlandi Colliander, f 1607, kyrkoherde i Åsenhöga, Växjö stift, d 1683, gift 1:o med Maria Jacobsdotter Elmgren, dotter till makens företrädare i ämbetet Jacobus Andrae; 2:o 1646 med Ingegerd Björnsdotter, d 1690. Bergerus Erlandi räknas som stamfader för Femsjögrenen (tidigare även kallad Kullagårdsgrenen) och hade i sitt 1:o gifte sonen Erland, se nedan.
Ovannämnde Måns Nilsson i Pjättaryd var enligt släkttraditionen fader till Erlandus Magni Colliander, f omkr 1616, kyrkoherde i Hallaryd , Växjö stift, d 1696, gift med Brita Johansdotter Nobelina, f omkr 1626, d 1699. Enligt släkttraditionen antog han namnet Colliander efter sin ovannämnde farbroder Erlandus Nicolai och räknas som stamfader för Hallarydsgrenen (tidigare nämnd Kolborse-grenen). Han hade bl a barn sonen Petrus, se nedan. Ett fyrtiotal släktmedlemmar med namnet Colliander har varit präster, varav många verksamma inom Växjö stift.
Tre generationer av Femsjögrenen har varit kyrkoherdar i Älghult under 1700-och 1800-talen. Nedannämnde Nicolaus, f 1680, var erbjuden men avböjde befattningen som domprost i Växjö. Hans sonson Nils, f 1755, kyrkoherde i Älghult, d 1823, gift 1795 med Wendela Christina Nordenanckar, f 1767, d 1835, skänkte till Älghults kyrka en altartavla målad av Louis Masreliez 1765, som lär ha varit ämnad för Jacobs kyrka i Stockholm. Denna släktgren är numera utdöd.* Inom Hallarydsgrenen har alltifrån stamfadern Erlandus Magni Colliander, d 1696, till kontraktsprosten Gunnar Colliander i Färlöv och Norra Strö, d 1945, prästämbetet gått i arv i sju generationer från far till son – alla dessutom inom Växjö stift utom den sistnämnde. Ur Hallarydsgrenen kan även nämnas en av Petrus Collianders , f 1660, sonsöner Erland Colliander, f 1760, kyrkoherde i Adolf Fredriks församling i Stockholm, hovpredikant, d 1824, gift 1787 med Anna Fredrica Ahlgren, f 1769, d 1840. Efternamnet har även tagits upp på kvinnolinjen. (ur Svenska Släktkalendern 1984)

* Släktgrenen är utdöd agnatiskt sett, men genom att en sondotter till kyrkoherden Nils Colliander (Femsjö) Marie gifte sig med en frände Johan August (Hallaryd) finns i dag cirka 25 ättlingar till Nils och Wendela Colliander bland släktföreningens medlemmar.

Släkten räknar i dag med följande tre anfäder vilkas eventuella inbördes släktskap ej är fastställt. Erlandus Nicolai Colliander, kyrkoherde i Femsjö d 1631 stamfader för Femsjögrenen. Erlandus Magni Colliander, kyrkoherde i Hallaryd d 1696 stamfader för Hallarydsgrenen. Zacharias Collianderkyrkoherde d 1710. Enligt Elofs Collianders bok 1939 om släkten Colliander var stamfadern .Mårten Colliander, Åbo

Text: Margareta Trevisani